Kurzy „…PRO VYTRVALCE – KERAMIKY ANEB ZÁVISLOST NELÉČÍME PLACEBEM…“

Kurz je zaměřen na ty, kteří vědí, že bez keramiky jednou týdně nemohou být, …..u nichž keramické, tvůrčí sny převažují nad těmi erot…….,…. . Za zvýhodněnou cenu je možno navštěvovat keramický atelier 1 x týdně na 2 lekce (1lekce / 45 min) v den a čas, který se dohodne se zájemcem na počátku semestru.

počet zájemců: je korigován tak, aby byl zachován pocit klidu na tvůrčí práci

cena / dospělí / semestr:                          4 050,- Kč
cena / dítě / semestr:                                               3 150,- Kč

termín: I. semestr začíná v září a končí v lednu
II. semestr začíná v únoru a končí v červnu

podmínka: dobrá nálada a věci na převlečení (zástěra, pracovní oblečení,…), které se nebudete bát ušpinit