Keramický ateliér Praha

Vážení přátelé, kamarádi,
Vítejte na stránkách Keramického atelieru Martina Skoblíka.

… z historie…
Provozovatelem tohoto atelieru je Martin Skoblík, který vyrůstal v rodině keramika, kde byl na denním pořádku kontakt s keramickou hlínou, glazurami a vůbec prostředím umožňujícím výtvarnou realizaci myšlenek a nápadů.

Po sametové revoluci, s větší či menší pravidelností, pomáhal v atelieru svého otce a po neúspěšných studiích na 1. lékařské fakultě, vystudoval obor umělecký keramik a zakotvil tak nadobro u tohoto řemesla. V srpnu roku 2002 zasáhla ničivě povodeň i atelier jeho otce na Karlínském náměstí a nebylo zcela jisté i díky následným pozemkovým spekulacím v této lokalitě Prahy, bude-li zde možno nadále pokračovat v činnosti. Tak nastalo hledání nového, možného dalšího působiště v případě negativního výsledku. V té době radnice Prahy 6 vypsala výběrové řízení na pronájem nebytových prostor na rohu ulic Sukova a Charlese DeGaulla. Toto výběrové řízení vyznělo kladně.

Keramický atelier vznikl náročnou přestavbou původních „socialistických“ potravin, která proběhla na základě stavebního řízení a následného povolení v letech 2003 – 2005. Na tomto časovém úsek je patrno, že to byl „běh na dlouhou trať..“, jelikož objekt se náchází v památkově památkově chráněné oblasti Prahy 6 – Dejvic a bylo nezbytně nutné respektovat požadavky památkového ústavu, týkající se výměny výloh a vchodových dispozic vznikajícího keramického atelieru apod.

V prostorách atelieru bylo využito vysoce položených stropů a tak zde bylo vloženo dřevěné patro umožňující rozdělení atelieru na část provozní, kde se nachází glazovna s pecí, točírna s hrnčířskými kruhy , místnost kde se může modelovat a na část tzv. Zázemí s kancelářskými prostory. Do všech přízemních prostor atelieru je hezký pohled z ulice, a tak je možno veškeré činnosti spjaté s keramickou výrobou, nezávisle sledovat, aniž by dotyčný divák rušil svou přítomností.

Keramický Atelier - Martin Skoblík - idatabaze.czKeramika a porcelán - idatabaze.cz